The
History

The Magic History of Lake Kinneret

להתחבר להיסטוריה הקסומה של הכנרת

אגם ‬הכנרת ‬הוא ‬האגם ‬המתוק ‬הנמוך ‬בעולם, ‬והנו ‬יצירה ‬ארכיטקטונית ‬של ‬הטבע. ‬סביבת ‬האגם ‬הייתה ‬מוקד ‬משיכה ‬להתיישבות ‬לאורך ‬אלפי ‬שנים. ‬
בין ‬המאה ‬ה-‬2 ‬למאה ‬ה-‬10 ‬התגוררה ‬באזור ‬אוכלוסיה ‬יהודית ‬גדולה ‬ומפותחת, ‬היא ‬שימשה ‬מרכז ‬רוחני ‬בעולם ‬היהודי, ‬וחיו ‬ונקברו ‬בה ‬גאונים ‬וענקי ‬הרוח ‬של ‬העם ‬היהודי. ‬ביניהם ‬רבן ‬יוחנן ‬בן ‬זכאי, ‬רבי ‬מאיר ‬בעל ‬הנס, ‬הרמב”ם, ‬רבי ‬עקיבא ‬ועוד. ‬על ‬פי ‬הברית ‬החדשה, ‬פעל ‬ישו ‬באזור ‬צפון ‬הכנרת ‬לפני ‬כ2000 ‬שנה ‬ועל ‬כן ‬עבור ‬הנוצרים ‬ביקור ‬באתרים ‬הקדושים ‬סביב ‬הכנרת ‬נחשב ‬לחוויה ‬עמוקה ‬ומיוחדת. ‬המים ‬השקטים ‬והכחולים ‬של ‬הכנרת ‬מלאים ‬רגעים ‬היסטוריים ‬ומעוררי ‬השראה ‬עליהם ‬נכתבו ‬שירים ‬אגדות וסיפורים ‬רבים. ‬אזור ‬קסום ‬זה ‬מהווה ‬פסיפס ‬היסטורי ‬של ‬כנסיות, ‬אתרי ‬קודש, ‬בתי ‬כנסת ‬מהיפים ‬שנראו ‬והשתמרו ‬ומבנים ‬היסטוריים. ‬עכשיו ‬גם ‬אתם ‬יכולים ‬לחוות ‬את ‬הקסם, ‬מקרוב. ‬הכי ‬קרוב ‬שאפשר.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

The Jewish Heritage Places Around the Sea of Galilee

The Christian Historical Biblical Sites Around The Sea of Galilee

In the Heart of Historic Tiberias

העיר טבריה

חומות ‬טבריה ‬העתיקה הקיפו ‬את העיר וקבעו ‬את ‬גבולותיה ‬עד ‬תחילת המאה ‬העשרים. ‬שרידי ‬החומות ‬אשר ‬עדיין ‬קיימים ‬נבנו ‬על ‬ידי ‬“דאהר ‬אל ‬עומר“ ‬שליט ‬הגליל, ‬במהלך המאה ‬ה-‬18. החומות ‬והמבנים ‬הקבועים ‬בהן ‬–‬ ‬המצודה ‬והמגדל ‬הנטוי ‬הנן ‬סמל ‬חזותי ‬לעיר ‬טבריה ‬ומופיעות ‬בסמלה ‬הרשמי ‬של ‬העיר. ‬די ‬במבט ‬חטוף ‬בכנרת ‬ממרפסות ‬הדירות ‬בפרויקט ‬כדי ‬להתאהב.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

העיר ‬טבריה ‬נוסדה ‬בשנת ‬20 ‬לספירה על ‬ידי הורדוס ‬אנטיפס ונקראה ‬על ‬שמו ‬של ‬הקיסר ‬הרומי טיבריוס. העיר ‬נחשבת ‬לאחת ‬מארבעת ‬הערים ‬הקדושות ‬בארץ ‬ישראל ‬והיתה ‬מקום ‬מושבה ‬האחרון ‬של הסנהדרין. בטבריה ‬נערך ‬ונחתם ‬התלמוד ‬הירושלמי ‬והומצא ‬הניקוד ‬הטברייני ‬העברי. ‬בה ‬ישבו ‬חכמים ‬ופייטנים, ‬ובה ‬חיו ‬ונקברו ‬גאונים, ‬ענקי ‬הרוח ‬של ‬העם ‬היהודי. ‬בה ‬נתגלו ‬בתי ‬כנסת ‬עתיקים ‬וממצאים ‬היסטוריים ‬חסרי ‬תקדים, ‬גם ליהדות ‬וגם לנצרות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

בימים ‬אלו ‬חוגגת ‬העיר ‬טבריה ‬2000 ‬שנה ‬להווסדה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

The
History

The Magic History of Lake Kinneret

להתחבר להיסטוריה הקסומה של הכנרת

אגם ‬הכנרת ‬הוא ‬האגם ‬המתוק ‬הנמוך ‬בעולם, ‬והנו ‬יצירה ‬ארכיטקטונית ‬של ‬הטבע. ‬סביבת ‬האגם ‬הייתה ‬מוקד ‬משיכה ‬להתיישבות ‬לאורך ‬אלפי ‬שנים. ‬
בין ‬המאה ‬ה-‬2 ‬למאה ‬ה-‬10 ‬התגוררה ‬באזור ‬אוכלוסיה ‬יהודית ‬גדולה ‬ומפותחת, ‬היא ‬שימשה ‬מרכז ‬רוחני ‬בעולם ‬היהודי, ‬וחיו ‬ונקברו ‬בה ‬גאונים ‬וענקי ‬הרוח ‬של ‬העם ‬היהודי. ‬ביניהם ‬רבן ‬יוחנן ‬בן ‬זכאי, ‬רבי ‬מאיר ‬בעל ‬הנס, ‬הרמב”ם, ‬רבי ‬עקיבא ‬ועוד. ‬על ‬פי ‬הברית ‬החדשה, ‬פעל ‬ישו ‬באזור ‬צפון ‬הכנרת ‬לפני ‬כ2000 ‬שנה ‬ועל ‬כן ‬עבור ‬הנוצרים ‬ביקור ‬באתרים ‬הקדושים ‬סביב ‬הכנרת ‬נחשב ‬לחוויה ‬עמוקה ‬ומיוחדת. ‬המים ‬השקטים ‬והכחולים ‬של ‬הכנרת ‬מלאים ‬רגעים ‬היסטוריים ‬ומעוררי ‬השראה ‬עליהם ‬נכתבו ‬שירים ‬אגדות וסיפורים ‬רבים. ‬אזור ‬קסום ‬זה ‬מהווה ‬פסיפס ‬היסטורי ‬של ‬כנסיות, ‬אתרי ‬קודש, ‬בתי ‬כנסת ‬מהיפים ‬שנראו ‬והשתמרו ‬ומבנים ‬היסטוריים. ‬עכשיו ‬גם ‬אתם ‬יכולים ‬לחוות ‬את ‬הקסם, ‬מקרוב. ‬הכי ‬קרוב ‬שאפשר.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

The Jewish Heritage Places Around the Sea of Galilee

The Christian Historical Biblical Sites Around The Sea of Galilee

In the Heart of Historic Tiberias

העיר טבריה

חומות ‬טבריה ‬העתיקה הקיפו ‬את העיר וקבעו ‬את ‬גבולותיה ‬עד ‬תחילת המאה ‬העשרים. ‬שרידי ‬החומות ‬אשר ‬עדיין ‬קיימים ‬נבנו ‬על ‬ידי ‬“דאהר ‬אל ‬עומר“ ‬שליט ‬הגליל, ‬במהלך המאה ‬ה-‬18. החומות ‬והמבנים ‬הקבועים ‬בהן ‬–‬ ‬המצודה ‬והמגדל ‬הנטוי ‬הנן ‬סמל ‬חזותי ‬לעיר ‬טבריה ‬ומופיעות ‬בסמלה ‬הרשמי ‬של ‬העיר. ‬די ‬במבט ‬חטוף ‬בכנרת ‬ממרפסות ‬הדירות ‬בפרויקט ‬כדי ‬להתאהב.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

העיר ‬טבריה ‬נוסדה ‬בשנת ‬20 ‬לספירה על ‬ידי הורדוס ‬אנטיפס ונקראה ‬על ‬שמו ‬של ‬הקיסר ‬הרומי טיבריוס. העיר ‬נחשבת ‬לאחת ‬מארבעת ‬הערים ‬הקדושות ‬בארץ ‬ישראל ‬והיתה ‬מקום ‬מושבה ‬האחרון ‬של הסנהדרין. בטבריה ‬נערך ‬ונחתם ‬התלמוד ‬הירושלמי ‬והומצא ‬הניקוד ‬הטברייני ‬העברי. ‬בה ‬ישבו ‬חכמים ‬ופייטנים, ‬ובה ‬חיו ‬ונקברו ‬גאונים, ‬ענקי ‬הרוח ‬של ‬העם ‬היהודי. ‬בה ‬נתגלו ‬בתי ‬כנסת ‬עתיקים ‬וממצאים ‬היסטוריים ‬חסרי ‬תקדים, ‬גם ליהדות ‬וגם לנצרות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

בימים ‬אלו ‬חוגגת ‬העיר ‬טבריה ‬2000 ‬שנה ‬להווסדה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬